Ředitel školy podle ustanovení § 16zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ukončil hodnocení uchazečů pro přijímacízkoušky do oboru vzdělání 79-41-K/81-gymnázium (osmileté studium).

Oznámení o výsledcích