Ministerstvo zdravotnictví nařizuje mimořádné opatření.