Byly stanoveny termíny ústních zkoušek maturitní zkoušky.