Žáci primy a někteří další se účastnili projektu Krabice od bot. V tomto projektu vytvořili dárky pro dětský domov v Mostě, které si děti na Vánoce otevřou. Patří jim velký dík.