Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/2019 mají žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia možnost vyjet v měsíci červnu (20.6.-27.6. 2019) do školy v přírodě ve Svoru.

Cena pobytu za žáka bude činit: 3380,- Kč

V této ceně je zahrnuta doprava, ubytování, strava formou plné penze včetně pitného režimu, zajištění vychovatelů, zdravotní a noční dozor, program na odpolední a večerní dobu.

Vzhledem k tomu, že jsme povinni využít objednanou kapacitu, bude přihláška Vašeho dítěte závazná.

Z tohoto důvodu stanovujeme tyto podmínky pro zajištění zájezdu:

1. Závaznou přihlášku dítěte do ŠvP Svor odevzdají zákonní zástupci ve škole třídní učitelce nejpozději do 25.9. 2018.

2. Zákonní zástupci zároveň složí zálohu 1.000,- do 25.9. 2018 bankovním převodem na účet školy

336 455 0277/0100 , jako variabilní symbol uveďte 196, do poznámky napište jméno dítěte.