Skip to main content

Domovská stránka
Žákovská knížka
Kontakty
Partneři
Rekonstrukce
Přijímací řízení
Výuka
Historie a současnost
English Deutsch Fran
Dokumenty
Fotogalerie
Projekty
Školská rada
Volná pracovní místa
Novinářský klub
Rozpočet školy
Přihlášení

Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada vykonává své působnosti podle ust. § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada zřídila e-mail pro připomínky, náměty, podněty a stížnosti (mohou být i anonymní) strakos.m@kr-ustecky.cz. Předem děkujeme, že nebudete lhostejní a napíšete nám své názory.

Volby do školské rady

2017

  Přihláška do 2. kola voleb

  Výsledky voleb

2014

  Vyhlášení voleb

  Výsledky voleb

2011


  Vyhlášení voleb

  Výsledky 1. kola

  Výsledky 2. kola


Složení školské rady

  Složení školské rady


Jednací řád školské rady

  Jednací řád


Zápisy a usnesení ze zasedání školské rady Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace

  Zápis 1. zasedání 12. 10. 2017

  Zápis 5. zasedání 20. 10. 2016

  Zápis 4. zasedání 2. 6. 2016

  Zápis 3. zasedání 20. 10. 2015

  Zápis 2. zasedání 16. 6. 2015

  Zápis 1. zasedání 15. 10. 2014

  Zápis 6. zasedání 8. 10. 2013

  Zápis 5. zasedání 7. 3. 2013

  Zápis 4. zasedání 21. 12. 2012

  Zápis 3. zasedání 16. 10. 2012

  Zápis 2. zasedání 21. 12. 2011

  Zápis 1. zasedání 5. 11. 2011