Skip to main content

Domovská stránka
Žákovská knížka
Kontakty
Partneři
Rekonstrukce
Přijímací řízení
Výuka
Historie a současnost
English Deutsch Fran
Dokumenty
Fotogalerie
Projekty
Nebojte se matematiky
Brána jazyků otevřená
Školská rada
Volná pracovní místa
Novinářský klub
Rozpočet školy
Přihlášení

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

je nositelem projektu


Nebojte se matematiky!

CZ.1.07/1.1.34/01.0022

    Cílová skupina projektu:


Žáci středních škol, pracovníci škol a školských zařízení.


Stručný obsah projektu:


Dle posledních výzkumů znalosti a dovednosti žáků v UK klesají rychlým tempem. Především v matematice se výsledky žáků zhoršily nejvíce ze všech ostatních krajů v ČR. Projekt se proto zaměřuje na zvýšení matematické gramotnosti žáků na gymnáziích a průmyslových školách, čímž v důsledku podporuje studium technických oborů. Aprobovaní matematikáři ze zapojených škol se budou společně podílet nejprve na identifikaci specifických problémů, které jsou bariérou ve výuce matematiky a následně na jejich eliminaci a na tvorbě metodiky, která bude obsahovat nové metody a způsoby výuky, pracovní listy a další návody, jak přiblížit matematiku žákům z cílové skupiny. Součástí projektu budou také matematické soutěže, exkurze a vytvoření matematické a technické laboratoře. Prostřednictvím zavedení nových výukových metod, přístupů a forem výuky chceme v rámci projektu žáky zaujmout a přesvědčit je, že matematika není abstraktní věda, ale že je součástí běžného života.

 

Partner projektu:


Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace
Komenského 562
432 01 Kadaň

e-mail: sps-kadan@sps-kadan.cz

web: www.sps-kadan.cz

  Záznam z exkurze do teplárny 10. 10. 2013