Skip to main content

Domovská stránka
Žákovská knížka
Kontakty
Partneři
Rekonstrukce
Přijímací řízení
Výuka
Ke stažení
Maturitní zkoušky
Historie a současnost
English Deutsch Fran
Dokumenty
Fotogalerie
Projekty
Školská rada
Volná pracovní místa
Novinářský klub
Rozpočet školy
Přihlášení
Informace k maturitním zkouškám

Školní rok 2017/2018


  Tematické okruhy k profilové části maturtiní zkoušky

  Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky

  Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

  Tematické okruhy pro 3. část společné části MZ z anglického jazyka

  Tematické okruhy pro 3. část společné části MZ z německého jazyka

MŠMT stanovilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018: 11. dubna 2018 (písemná práce z českého jazyka a literatury) a pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017.

  Jednotné zkušební schéma - Jaro 2018

  Informace k přihlašování - maturitní zpravodaj

  Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2018 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona.


Formuláře k vyplnění

  Základní informace o literárním díle (osnova ke stažení)


  Seznam četby

  Seznam četby podle období (pro kontrolu)

Další informace

  Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL pro studenty maturující v roce 2020 a později


www.novamaturita.cz
www.cermat.cz