Skip to main content

Domovská stránka
Žákovská knížka
Kontakty
Partneři
Rekonstrukce
Přijímací řízení
Výuka
Historie a současnost
English Deutsch Fran
Dokumenty
Fotogalerie
Projekty
Školská rada
Volná pracovní místa
Novinářský klub
Rozpočet školy
Přihlášení
Gymnázium Bílina


NOVĚJŠÍ ZPRÁVY

ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017

  Dodatečné a opravné zkoušky

Dodatečné a opravné zkoušky za 2. pololetí šk. roku 2016/2017 budou probíhat od úterý 29. 8. do středy 30. 8. 2017.

  Exkurze - Hradecko 2017

Po loňské návštěvě jižních Čech se letos naši studenti vydali na exkurzi po okolí Hradce Králové.

  Deváté mezinárodní setkání mládeže 2017

V Zöschenu ve Spolkové republice Německo proběhlo již 9. mezinárodní setkání mládeže. Zúčastnili se též studenti naší školy.

  Druhé kolo přijímacího řízení do oborů:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Ředitel školy vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou.

  Informační třídní schůzky pro zákonné zástupce nově přijatých žáků

Ve středu 7. června 2017 od 16:00 se konají informační třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků nově přijatých ke studiu.

  Exkurze do Severočeských dolů v Bílině

V pondělí 22. května 2017 se žáci kvarty vydali na exkurzi do Severočeských dolů v Bílině.
  Maturitní zkoušky 2017
Od úterý 16. 5. do pátku 19. 5. 2017 probíhaly ústní maturitní zkoušky.

  Výsledky přijímacího řízení

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do oborů 79-41-K/81 gymnázium - osmileté studium, 79-41-K/41 gymnázium - čtyřleté studium a 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou. Byly započteny výsledky náhradního termínu 11. 5. 2017.

  Školní akademie 2017

V úterý 25. dubna 2017 proběhla v Městském divadle v Bílině školní akademie.

  Pozvánka na setkání Meetup BRIDGE 714

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 se uskuteční v Mostě 1. setkání Meetup BRIDGE 714.

  Třídní schůzky

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 16:30 se konají třídní schůzky.

  Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce uchazečů o studium

Vzhledem k organizaci a časového harmonogramu přijímacích zkoušek stanovenému MŠMT a CZVV a požadavky provozu školy ve dnech 12. 4. 2017 – 20. 4. 2017 nezajišťuje škola dohled nad uchazeči v době mezi konáním jednotlivých přijímacích testů.  V této době zodpovídají za své děti rodiče a zákonní zástupci. Uchazeči se dostaví do školy v čase prezence 7:45 – 8:15. Po skončení testu z matematiky uchazeči budovu školy opustí a dostaví se k testu z českého jazyka 20 minut před jeho zahájením t. j. v 11:25. Po jeho skončení v 13:05 uchazeči školu samostatně opustí.
  Výukový a poznávací zájezd do Anglie
V týdnu od 13. do 17. března 2017 navštívili studenti naší školy Anglii.
  Výběrové řízení - vyučující biologie a chemie
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vyučujícího biologie a chemie.
  Důležité upozornění pro uchazeče o studium – čtyřletý obor
Všichni uchazeči o studium v čtyřletém oboru přinesou k přijímací zkoušce vyplněný a podepsaný dotazník, který odevzdají při prezenci. Podle těchto dotazníků budou přijatí uchazeči rozděleni do tříd. Ty, kteří dotazník neodevzdají, zařadí ředitel školy do třídy dle potřeb školy.
  Školní mikiny
Do školy přichází nové školní mikiny, o kterých si můžete sami rozhodnout hlasováním.

  Den otevřených dveří na FBMI ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pořádá v pátek 17. února 2017 Den otevřených dveří.
  Změny v rozvrzích hodin
Od pondělí 6. 2. 2017 dochází ke drobným změnám rozvrhu hodin. Nové rozvrhy a suplování najdete v elektronické žákovské knížce a na stránkách školy.

  Přijímací řízení do oborů:

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Ředitel školy vyhlásil přijímací řízení ke vzdělávání v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium).

  Den otevřených dveří na FIT ČVUT

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze pořádá v pátek 3. února 2017 od 9:00 do 15:00 Den otevřených dveří.

  Výsledky talentové zkoušky - obor 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou

Byly zveřejněny výsledky talentové zkoušky do oboru vzdělávání 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou.

  Den otevřených dveří na PřF UJEP

Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem pořádá ve čtvrtek 26. ledna 2017 Den otevřených dveří.

  Den otevřených dveří na PF UJEP

Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem pořádá ve čtvrtek 26. ledna 2017 Den otevřených dveří.
  Angličtinář roku 2016
Studenti naší školy se zúčastnili soutěže Angličtinář roku 2016 a nevedli si vůbec špatně. V České republice soutěžilo celkem 6998 žáků a z našich studentů si nejlépe vedl David Kuliha na 411. místě, dále 425. skončila Kateřina Krásová, 551. byl Ondřej Kvěch a 809. Marcel Alferi. Škola jako celek skončila na 121. místě z 280 soutěžících.

  Informace pro účastníky zájezdu do Národního divadla v sobotu 3. 12. 2016

Odjezd na představení Louskáček bude v 15:30 od budovy školy, návrat okolo 22. hodiny.
  Ředitelské volno
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z provozně organizačních důvodů  1 volný den (ředitelské volno) v termínu 18. 11. 2016.

  Den otevřených dveří

Ve středu 9. listopadu 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci.

  Třídní schůzky

Ve čtvrtek 10. listopadu od 16:30 se konají třídní schůzky.

  Ekologická olympiáda

Ve dnech 14. – 16. 10. se v Kadani uskutečnilo krajské kolo ekologické olympiády. Účastnili se i studenti z naší školy.

  Přijímací řízení do oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou

Ředitel školy vyhlásil přijímací řízení ke vzdělávání v oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou.

  Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z provozně organizačních důvodů  1 volný den (ředitelské volno) v termínu 25. 10. 2016.

  Změny v rozvrzích hodin

Od pondělí 10. 10. dochází ke změnám rozvrhu hodin primy a septimy. Nové rozvrhy a suplování najdete v elektronické žákovské knížce a na stránkách školy.

  Srdíčkový den

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se naši studenti zúčastnili další charitativní akce - Srdíčkového dne.

  Cyklistická exkurze

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 vyrazila skupina žáků vyššího stupně gymnázia na cyklistickou exkurzi po hřebenech Krušných hor.

  Sbírkové dny Světlušky

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 proběhl na naší škole sbírkový den projektu Světluška.

  Úvodní třídní schůzky

Ve středu 21. 9. od 16:00 se konají úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků tříd Sekunda.G až Oktáva.G.

  Změny v rozvrzích hodin

Od pondělí 5. 9. dochází ke změnám rozvrhu hodin. Nové rozvrhy a suplování najdete v elektronické žákovské knížce a na stránkách školy.

STARŠÍ ZPRÁVY