Skip to main content

Domovská stránka
Žákovská knížka
Kontakty
Partneři
Rekonstrukce
Přijímací řízení
Výuka
Historie a současnost
English Deutsch Fran
Dokumenty
Fotogalerie
Projekty
Školská rada
Volná pracovní místa
Novinářský klub
Přihlášení
Gymnázium BílinaŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016


  Dodatečné a opravné zkoušky
Od čtvrtka 25. 8. do středy 31. 8. 2016 budou probíhat dodatečné a opravné zkoušky.
  Exkurze do Dolů Bílina
V pondělí 20. června 2016 žáci kvarty zavítali do Dolů Bílina.
  Exkurze po jižních Čechách
Ve dnech 8. – 10. června se studenti tříd kvinty, sexty a septimy bílinského gymnázia zúčastnili zájezdu do jižních Čech.
  Informace ke škole v přírodě
Důležité informace pro účastníky školy v přírodě ve Svoru od 22. 6. do 29. 6. 2016.
  Maturitní zkoušky 2016
Od pondělí 16. 5. do středy 18. 5. 2016 probíhaly na naší škole maturitní zkoušky třídy Oktáva G.
  Náhradní rozvrh - maturitní zkoušky
Po dobu ústních maturitních zkoušek - od pondělí 16. 5. do středy 18. 5. 2016 bude výuka probíhat podle náhradního rozvrhu hodin. Ve čtvrtek a v pátek již poběží vyučování dle standardního rozvrhu. Svůj rozvrh najdete v elektronické žákovské knížce.
  Školní akademie 2016
Ve středu 27. dubna 2016 proběhla v Městském divadle v Bílině školní akademie.
 Výsledky přijímacího řízení
Byly zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek do oboru 79 - 41 - K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium (osmileté studium).

  Třídní schůzky

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 16:30 se konají třídní schůzky.
  Host z Velké Británie
Již pošesté se učitel z Newcastelu pan Michael Emmet stal vítaným hostem naší školy.
  Výběrové řízení - vyučující německého jazyka
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vyučujícího německého jazyka.
  Beseda - vodní ptactvo
V pátek 18. 3. k nám do školy zavítali zástupci organizace Ornita s besedou na téma vodní ptáci.
  Poznávací a výukový zájezd do Anglie
Ve dnech 8.- 13. 3. 2016 vycestovali naši studenti do Anglie.
 2. kolo přijímacího řízení do oboru 79-42-K-41 Gymnázium se sportovní přípravou
Ředitel školy vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení do oboru 79-42-K-41 Gymnázium se sportovní přípravou.
  Výběrové řízení - vyučující anglického jazyka
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vyučujícího anglického jazyka.

  Poděkování za finanční podporu

Děkujeme skupině ČEZ za finanční podporu, která nám umožnila zlepšit vybavení školní knihovny, dovybavit sborovnu a dokončit obmněnu žákovských lavic.
  Přijímací řízení do oborů 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
Ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení do oborů 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium), 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79-41-K/81 Gymnázium (první ročník vyššího stupně osmiletého studia).
  Výsledky přijímacího řízení
Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou - obor 79-42-K/41.
  Návštěva prezidenta republiky
V úterý 8. prosince navštívil naši školu prezident republiky Miloš Zeman. Po krátké besedě s představiteli Ústeckého kraje a vedením školy došlo i na dotazy z řad studentů.
  Mikuláš 2015
Opět po roce navštívil naši školu Mikuláš. A nebyl sám, přišla s ním i spousta čertů a přilétli i andělé. Žáci primy si totiž připravili mikulášskou nadílku.

  Třídní schůzky

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 od 16:30 se konají třídní schůzky.
  Poděkování - soutěž Dobrá škola
Ředitel školy touto cestou děkuje všem studentům a učitelům za jejich aktivitu v uplynulém školním roce. V soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje jsme díky Vašim výsledkům nasbírali neuvěřitelných 33.692 bodů a tuto soutěž vyhráli
  Den otevřených dveří
Ve středu 11. listopadu 2015 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci.
  Přijímací řízení do oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou
Ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení do oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou.

  Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném zněním, vyhlašuje ředitel školy z provozně - technických důvodů 2 volné dny (ředitelské volno) v termínu 26. 10. až 27. 10. 2015.
  Krušné hory ze sedla kola
Studenti vyššího stupně gymnázia se 25. září vydali na cyklovýlet po hřebenech Krušných hor.
  Úspěch bílinských gymnazistek v atletickém čtyřboji
Poslední zářijový týden si dali na bílinském atletickém stadionu dostaveníčko nejlepší čtyřbojaři za základních škol teplického okresu. I bílinské gymnázium reprezentovaly tři pětice závodníků. Nejlépe se dařilo starším dívkám, které obsadily 3. místo a vybojovaly si postup do krajského finále.

  Úvodní třídní schůzky

Ve středu 16. září 2015 od 16:30 se konají úvodní třídní schůzky.
  Oprava horního hřiště na dvoře školy
Od pondělí 21. září 2015 bude probíhat oprava horního hřiště na školním dvoře. Po dobu rekonstrukce platí zákaz vstupu na staveniště a dále je nutné při pohybu na dvoře dbát zvýšené opatrnosti.

STARŠÍ ZPRÁVY